«شکل دهی گفتمان ملی برای الگوی پیشرفت اسلامی ایران»

[ad_1]

رئیس اندیشکده خانواده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در یادداشتی با عنوان «شکل دهی گفتمان ملی برای الگوی ایرانی پیشرفت اسلامی» گفت: طراحی و اجرای برنامه جامع تبدیل الگوی پیشرفت اسلامی ایران به گفتمان ملی مستمر است. لازم و ارزشمند است.»

به گزارش ایسنا، متن یادداشت دکتر. غلامعلی افروز، رئیس مؤسسه ایرانی الگوی اسلامی توسعه خانواده و استاد برجسته دانشگاه تهران در ادامه می‌خواند:

معرفی
طراحی و ساخت الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای آینده ایران اسلامی نیازمند همفکری و همراهی نخبگان علمی در این رسالت بزرگ و رویداد ملی است. هدف اصلی چنین گفتمانی تلاش فراوان برای ایجاد نگرش مثبت اقشار مختلف مردم نسبت به نیاز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و البته آمادگی ذهنی، احساس تعلق، تعهد، همدلی، حمایت است. و مشارکت مردمی در اجرای موفقیت آمیز اقدامات و برنامه ها الگوی بلندمدت پیشرفت یک ضرورت اجتماعی و یک منافع ملی است.

از منظر روانشناسی اجتماعی، هماهنگ سازی نگرش های اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایران پیشرفت به منظور حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و قرار گرفتن در مکان مناسب، مستلزم استفاده از مولفه های شناختی و عاطفی است. در روند این کار ملی. با این نگاه است که تدوین الگوی پیشرفت ناظر بر افق 50 ساله ایران اسلامی باید گفتمانی مؤثر و مطلوب را در جهت استفاده از توان علمی و تجربیات جهانی و هدایت بهینه آنها در طراحی و سازندگی کشور فراهم آورد. علاوه بر این، آغاز گفتمان ملی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، منوط به ایمان عمیق تدوین‌کنندگان آن به ارزش‌های دینی و ملی، عزم راسخ، صبر، صراحت، توانایی کلامی، بیان روان و مؤثر است.

گفتمان ملی اهمیت و چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

طراحی، تدوین و ارائه الگوی اسلامی ایران برای پیشرفت در دهه های آینده ایران اسلامی با همدلی و حمایت صدها تن از نخبگان علمی و فرهنگی، قانونگذاران و برنامه ریزان برجسته، مدیران ارشد راهبردی و اجرایی، رویدادی ملی تلقی می شود. اهداف و مولفه های این رویداد ملی شایسته است که به صورت منطقی و مناسب برای همه مردم تبیین شود. نشر اصول، مبانی، اهمیت و ضرورت این رویداد ملی در حوزه شناختی و عاطفی خانواده ها، نظام فکری و علاقه مندی بیش از هفتاد هزار معلم ایران اسلامی، اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی. ، همراه با به اصطلاح. الگوهای تأثیرگذار فرهنگی از نظر اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین طراحی و اجرای صحیح برنامه ای جامع برای تبدیل الگوی اسلامی پیشرفت ایران به گفتمان مستمر ملی ضروری و ارزشمند است.

هدف گفتمان ملی

هدف اصلی «گفت‌وگوی ملی»، شاهد نگرش مثبت روزافزون گروه‌های مختلف مردم نسبت به ضرورت الگوی اسلامی ایرانی رشد و آمادگی ذهنی، احساس تعلق و همدلی و مشارکت عمومی در اجرای موفق است. برنامه های بلند مدت الگویی از پیشرفت است.
هماهنگ كردن مواضع اجتماعي در حمايت از الگوي اسلامي پيشرفت ايران براي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب و قرار گرفتن در جايگاه مطلوب ملي و جهاني مهم و ضروري است. هدایت نگرش های اجتماعی یکی از رسالت های خطیر متولیان بصیر است. زیرا همه رفتارها و رفتارهای تاییدی و حمایتی ما در چارچوب نگرش ها و باورهای ما ظاهر می شود و نگرش ها و باورهای اجتماعی بر دو ستون شناختی و عاطفی استوار است.
به همین دلیل است که آمیزه ای از شناخت عمیق و عقلانی پدیده اجتماعی و در عین حال تبلور یک احساس خوشایند و حمایتی اجتماعی، زمینه را برای ایجاد نگرش های اجتماعی مطلوب و بر اساس این نگرش ها، رفتار اجتماعی مطلوب را فراهم می کند. . شکل گرفته. بنابراین ایجاد و تقویت نگرش ها و بازخوردهای مثبت و حمایتی در اقشار مختلف مردم به ویژه در بین دانشگاهیان و فرهنگیان نسبت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حائز اهمیت است.
برای موفقیت در این راه باید به محتوای پیام و نحوه ارائه آن در گفتمان ملی نهایت توجه را داشته باشیم. در گفتمان ملی که از یک سو دارای غنای علمی و منطقی است و به شیوه ای ساده، مناسب و جذاب بر حوزه های شناختی و عاطفی مخاطب تأثیر می گذارد و نگرش او را نسبت به پیشرفت توسعه می دهد، واژه ها و پیام ها می توانند مؤثر و فراگیر باشند. موثر باشد.

شایان ذکر است که در فرآیند انتقال هر پیام باید پنج اصل در نظر گرفته شود:
1. ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی مخاطب.
2. تهیه و تولید محتوای غنی، مرتبط، جذاب و مؤثر.

3. انتخاب یا ایجاد موقعیت مساعد بدون توجه به اضطراب و استرس روانی برای ارائه گزارش (گفتمان ملی).
4. اتخاذ روش مناسب و مؤثر برای انتقال مستقیم و غیرمستقیم پیام با در نظر گرفتن وضعیت ذهنی، ظرفیت و وضعیت شناختی، نگرش ها و انگیزه های مخاطب.
5. خصوصیات فردی پیام رسانان (مدیران گفتمان ملی)،

هر چه فرستنده اصلی یک پیام استوارتر، آرام‌تر، صبورتر و محتاط‌تر باشد و هرچه مقبول‌تر و محبوب‌تر باشد، در انتقال پیام موفق‌تر خواهد بود.
به طور کلی مخاطب با معلمان و مربیان محبوب، اساتید و سخنرانان همدل بوده و تمایل دارد با سیستم های ذهنی و باورهای عزیزان خود همسو باشد.

فرآیند گفتمان ملی
در فرآیند موفقیت آمیز گفتمان ملی باید به موارد زیر توجه کرد:
الف) لازم است گروهی از طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اصول و مولفه های اساسی الگو با هماهنگی و هماهنگی کامل، ایمان عمیق به ارزش های الگو، در نهایت صبر، گشاده رویی و آرامش تسلط داشته باشند. ، با مهارت های کلامی، بیان روان و موثر.
ب) برای شروع یک مکالمه رسمی و غیر رسمی، مناسب است که هسته اصلی گروه ابتدا گفتگوی خود را با گروهی از متخصصان علاقه مند و بالقوه الگوبرداری شده در محیطی مناسب و در محیطی آرام آغاز کند.
بدیهی است که انتخاب یک گروه اصلی برای گفتگوی ملی مستلزم اجتماع و جاه طلبی است. چگونگی طراحی مولفه های اساسی الگوی پیشرفت در گفتمان ملی و ایجاد دغدغه های ذهنی برای این موضوع ملی بسیار حائز اهمیت است و اهمیت و ضرورت الگوی امروز و فردای ایران اسلامی را تبیین خواهد کرد. ایجاد نگرش مثبت در بخشهای مختلف جامعه نسبت به مولفه های اساسی الگوی اسلامی ایرانی توسعه و مدیریت اندیشه، همدلی و همسویی کارشناسان با اهمیت و ضرورت الگو و الزامات اجرای آن از اهداف مهم ملی است. گفتمان .


الزامات گفتمان ملی

گفتمان ملی گامی رو به جلو در ایجاد نگرش مثبت و همدلی کارشناسان و گروه های مختلف مردم نسبت به اهمیت و ضرورت و الزامات اجرای الگوی اسلامی ایرانی است.
* تبیین نیاز به الگو و پاسخگویی به ابهامات، پرسش ها و دیدگاه های مختلف در گفتمان ملی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
* مشارکت دادن مربیان شرکت در ضرورت و اهداف الگو، رسالت خطیر طراحان و حامیان الگو است.
* فراهم آوردن فضایی همراه با حوصله و گشایش برای برگزاری شهرهای آزاد اندیش در عرصه گفتمان ملی بسیار مهم است.
* اصل اساسی توجه ویژه به انتظارات افراد تحصیل کرده جامعه برای تبیین مولفه های الگوی پیشرفت است.
*تشکیل جلسات محرمانه با اساتید دانشگاه و روسای وزارتخانه ها و سازمان های مختلف بسیار مهم است.
* جلسات منظم با انجمن ها و اتحادیه های علمی
* گفت و گو با نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی-اجتماعی
* جلسات منظم و گفتگوهای محرمانه با اندیشمندان، نویسندگان و هنرمندان
* گفتگو با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، قضات ارشد و قوه مجریه بسیار تعیین کننده است.
برگزاری جلسات گفتگوی موثر با کارشناسان، معلمان، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، روانشناسان و مشاوران، اقتصاددانان، متخصصان کشاورزی و منابع طبیعی
* نشست مشترک با ائمه، ائمه جمعه، اساتید و علما و مبلغان سمینار
* برگزاری جلسات مشترک و گفتگوی مؤثر با فرماندهان نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی
* برگزاری نشست مشترک با کارشناسان صدا و سیما و مجریان و سردبیران روزنامه های مکتوب و مجازی
* ارزیابی و بررسی مستمر محتوا و اثربخشی جلسات و بحث های ملی بر روی نگرش مخاطبان و همسویی ذینفعان به منظور بهبود روش ها مهم و ضروری است.
* اقدامات اساسی و لازم برای گفتمان ملی را تبیین کنید
* ایجاد دبیرخانه قوی برای گفتمان ملی
* ایجاد سایتی جامع، فعال و جذاب برای گفتمان ملی
* ایجاد شورای منتخب برنامه ریزی جامع برای گسترش گفتمان ملی
* اختصاص زمان های مشخص در شبکه های صدا و سیما در رسانه ملی
* یک صفحه یا ستون خاص را در روزنامه ها و فیدهای خبری محبوب اختصاص دهید
* طراحی فضاهای مجازی دلپذیر برای ایجاد گزارش های موثر ضمن توضیح پیشرفت
* ایجاد کانون های بحث ملی در دانشگاه ها و فرهنگسراها در تمامی استان ها
* طراحی نشست های استانی، منطقه ای و بین المللی برای تبیین الگو
* انتخاب و توجیه گروهی از دانشجویان خلاق و خوش بین برای حضور در گفتمان ملی (همکاران گفتمان ملی)

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.