همجواری با الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با اسناد پایدار

[ad_1]

یکی از اعضای مؤسسه معنویت ایرانی الگوی اسلامی پیشرفت گفت: طبیعی است که با وجود بحث‌های دقیق و رایزنی‌های صریح در مورد چگونگی اجرای الگوی ایرانی-ایرانی پیشرفت که زمینه ساز تمدن نوین اسلامی است، با آن مواجه هستیم. برخی از چالش‌ها.”

به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن شهرستانی با انتقاد از عملکرد مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در یک دهه گذشته، گفت: الگوی ایرانی پیشرفت اسلامی یک امر صرفا نظری نیست، بلکه برای اجرا در جامعه ایرانی و برای ایرانیان نوشته شده است.

مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید.

* الگوی اسلامی ایرانی یا ایران اسلامی؟ تفاوت در چیست؟

سند الگوی اسلامی ایران پیشرفت یک امر نظری صرف نیست، بلکه برای اجرا در جامعه و نهادینه شدن در بین آحاد جامعه نوشته شده است. زمینه این سند، جامعه ای ایرانی با باور اسلامی است که قرن هاست شکل گرفته است. ایرانیان به دلیل خاستگاه فکری خود با تمام وجود اسلام را پذیرفته اند.

* مبنای معرفتی در سند چگونه تبیین شده است؟

مبانی نظری و عملی به تفصیل در بخش های سند مورد بحث قرار گرفته است. اصول اولیه توسط سلسله مراتب داده شده است. فرض کنید شعری به زبان فارسی، لیلی و مجنون یا خسرو و شیرین و … خوانده اید. شاعر به عنوان حکیم بسم الله شروع می کند و سپس وارد معارف الهی می شود و … سپس وارد مضمون می شود.

ترتیب مطالب در مبانی به این صورت است: ابتدا مبانی الهیات و سپس کیهان شناسی و سپس ایران شناسی. بحث در مورد کشور ایران و توانمندی های آن و تاریخ تمدن ایرانی، زبان و اخلاق و… ویژگی هایی که زمینه ساز شکوفایی تمدن است مورد توجه قرار گرفته است. ارزش ها بر اساس عقل و طبیعت است. فطرت نهاد حقیقی و پاک همه انسان هاست و خداوند همه انسان های روی زمین را بر اساس فطرت پاک آفریده است و انحرافات و ناهنجاری ها ناشی از عوامل دیگری است. ما معتقدیم که خداوند همه چیز را پاک می آفریند.

* ماهیت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟ آیا سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک نظریه کلان است یا یک سند راهبردی یا صرفاً یک گفتمان پیچیده اجتماعی؟

تعبیر مورد استفاده برای سند سند مادر است. سند بالادستی به این معناست که اولاً مرکز الگو یک اجرا و عمل نیست. حتی واحدهایی که در حوزه پژوهش ایجاد شده اند اتاق فکر نامیده می شوند. Upstream به این معنا که نمای کلان دارد. اساساً آینده نگری یا داشتن آرمان نیازمند یک آینده نگری بسیار جامع، بلندمدت و آینده نگری است. آرمان ها نباید کوته فکر باشند و بیش از حد به وضعیت فعلی نگاه کنند.

اگرچه نگرش ها مانند سند چشم انداز 20 ساله است، اما در سند بالادستی مانند یک الگوی هدفمند است. مسیرها متفاوت است، اما جهت گیری کشور، ملت، فرهنگ و نظام مهم است.

در افق ها و تدابیر سند الگو نه تنها ایرانیان و مسلمانان، بلکه سایر ادیان نیز ذکر شده است. اقداماتی برای به حداقل رساندن درگیری ها و یافتن زمینه های مشترک با دیدگاه مثبت – نه منفی – انجام می شود.

لازم به ذکر است که تمامی موضوعات مطرح شده در سند الگو لازم الاجرا نیست، بلکه باید توسط سایر دستگاه ها مانند شورای رفتار، مجلس شورای اسلامی، شوراهای عالی مانند شورای عالی امنیت ملی یا انقلاب فرهنگی ساماندهی شود. ، همانطور که مطالب مورد نیاز است. . رسیدن.

بنابراین سند الگو و اساتید و کارشناسانی که در تدوین آن مشارکت داشته اند، اتاق فکر جمهوری اسلامی ایران است. تاکید خاصی بر روی یک دستگاه خاص وجود ندارد، اما برای همه اعمال می شود.

سند همچنین یک مدل عالی از نظریه یا نظریه استراتژیک است و یک گفتمان است. اساساً تفکر برای گفتمان مهم است. اما در عین حال هر یک از اتاق های فکر بر اساس موضوع خود نظر کارمندان و بعضاً مدیر اجرایی را دارد. اتاق فکر معنویت یا عدالت یا تفکر یا علم به مباحث نظری در اخلاق و معنویت و … می پردازد که همه جا باید باشد اما برخی اتاق فکرها به اجرا نزدیکترند و باید با توجه به شرایط و قوت فعلی کشور طراحی شوند.

* نسبت سند الگوی پیشرفت با تمدن نوین اسلامی چیست؟

سند نمونه به عنوان یک واسطه بین قانون اساسی و سایر قوانین، مقررات، برنامه ها و استراتژی های کشور عمل می کند. من به تاکتیک علاقه ای ندارم، منظورم استراتژی و استراتژی است. ما باید اساس قانون اساسی را در نظر بگیریم و سپس به اهداف و خط مشی سند نمونه بپردازیم. طبیعی است که با وجود ملاحظات و بحث‌های دقیق و رایزنی‌های علنی فراوان در مسیر اجرای سند الگویی که پایه‌گذاری ایجاد تمدن نوین اسلامی است، با چالش‌هایی روبرو هستیم که در همه تمدن‌ها و ملت‌ها وجود داشته است. .

سوال: تفاوت «پیشرفت» در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مفاهیم جایگزینی مانند توسعه چیست؟

اینها حرف نیستند. شاید اگر نظریه پردازان و قدرت های اقتصادی غربی واژه توسعه را درست و جامع می دانستند و نگاهی صرفاً سکولار و مادی به آن نداشتند و سعی نمی کردند دیدگاه کشورهای شرق از جمله ایران را به ملت های مختلف جهان دیکته کنند. ، تا آنجا پیش می رفت. مرز بدبین نبود. به عنوان مثال کلمه استعمار به معنای جستجوی توسعه است، اما امروزه معنای این کلمه کار اجباری است که یکی از منفورترین معانی در فرهنگ لغت واژگانی جهان است. به عبارت دیگر، اقدامات حاکمان مستبد و سکولار در طول 200 سال گذشته معنا و حقیقت کلمه را به کلی تغییر داده است.

نگاه به توسعه، رشد مادی به نظر می رسد و اگرچه شکوفایی و رشد اقتصادی قطعاً برای افراد و جوامع ضروری است، اما نیاز انسان به مادیات محدود نمی شود، بلکه ارزش های معنوی و انسانی و اخلاقی ضامن حیات معنوی بشر است. او انجام می دهد.

یک بیت از حافظ نقل کنم که می گوید:

خردمندان یک نقطه جهانی هستند، اما

عشق می داند که در این دایره سرگردانند

این عارف شیرازی به نظر بنده حافظ در این بیت معنای مقاله ای طولانی را آورده است: عقل محور جامعه است و در آن تردیدی نیست. ما باید زندگی و فعالیت داشته باشیم، اما برای آبیاری سایر ابعاد طبیعت انسان که بالقوه هستند، به چاشنی بیشتری نیاز داریم. از این ابعاد دیگر طبیعت به عشق و محبت تعبیر شده است. با حذف این معنا از زندگی فردی و اجتماعی به رشد و کمال مورد نظر خالق نخواهیم رسید.

توسعه در لغت به معنای بلوغ معنوی، توسعه و تدبیر به معنای کلمه ای متمرکز بر مسائل حقوقی و مادی است و توسعه یافته به معنای فردی نیست که در پرتو اخلاق و انسانیت شکوفا شود.

در غرب در قالب تفکر مارکسیستی فقط «کار» نیروی کار مورد توجه بود.

در طول سال ها، صحبت از توسعه منابع انسانی و توسعه انسانی نیز شده است. این ممکن است یکی از دلایلی باشد که بانک جهانی به کشورهایی با افراد توسعه یافته و تحصیل کرده تر وام می دهد. بنابراین دنیای گمشده انسانی پیچیده و جامعه ای برتر است که همه ابعاد انسانی را در نظر گرفته است. با این حال، اهمیت توسعه به خوبی کلمه پیشرفت نیست.

* رابطه الگوی ایرانی پیشرفت اسلامی با الگوی توسعه پایدار چیست؟

قرابت و اشتراکات زیادی دارد. توسعه پایدار انسانی پیش نیاز توسعه پایدار است. خرد با عواطف انسانی، آینده نگری و… در عین داشتن تمام غرایز و نیازهای مادی انسان. نیازهای مادی و معنوی متقابل نیستند.

توسعه پایدار تصحیح کلمه توسعه است و فقط مربوط به محیط زیست نیست، بلکه باید در همه علوم متوازن باشد و هر کدام به سمت یکدیگر سنگ پرتاب نکنند. در غیر این صورت انسان تبدیل به یک هیولا می شود. یک جنبه وجودی انسان در حال رشد است، اما ابعاد دیگر به تناسب رشد نمی کند و شاهد یک فرد و جامعه متعادل نخواهیم بود. البته، در حالی که مقاله الگوی پیشرفت و مقاله الگوی توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد که می‌توان آنها را مورد به مورد بررسی کرد.

در سند الگوی پیشرفت چند نکته مهم وجود دارد که همان ابعاد معنوی جمله است. معنویت چیزی است که در اکثر اسناد یا برنامه های توسعه، چه پایدار و چه غیر قابل توجه، کمتر به آن توجه شده است. برخی در ظاهر از معنویت می گویند، اما معنویتی که در ذهن دارند نه چراغ راه دارد و نه دین برتر و الهام بخش.

مردی که خلق نکرد. او آفریده ای دارد و خالق، خالق، خصوصیات این خلقت را بهتر از دیگران می شناسد و از این رو پیامبران و پیامبرانی را فرستاد تا به انسان دین بیاموزند و بشریت را رهبری کنند. اقدامات، افق ها و … در بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفت، هرچند در برخی بخش ها به صراحت چنین اصطلاحاتی را مشاهده نمی کنیم.

اما در روح کلی سند الگو، معنویت به معنای صحیح و دقیق و بر اساس فرهنگ اسلامی وجود دارد، اما در اسناد متعارض این سند، چنین پرسشی یا دیده نمی شود یا کمتر دیده می شود. استفاده از توانمندی های تمدنی فرهنگ و زبان ایرانی در برخی نقاط افق مورد تاکید قرار گرفته است، چرا که اخلاق در ادبیات ایران نقش محوری دارد.

مفاهیم بخشش، کرامت، انسانیت و… که در طرح های کشور مبدأ کمتر به آن پرداخته شده، برگ برنده سند نمونه به عنوان وجه تمایز آن با سایر اسناد برنامه نویسی است که نیاز به تقویت دارند. معنویت قاضی و عامل درونی انسان است. هر چه انسان تمیزتر باشد، کار شرکت آسانتر است.

*دسترسی به اسناد الگویی از پیشرفت ملی-سرزمینی است یا تمدن ملی؟

در طول قرار دارند نه عرض جغرافیایی، یعنی قلمرو ملی در جهت تمدن ملت است و قلمرو ملی در تمدن ملت قرار می گیرد. از منظر جهانی، قطعاً ملی و سرزمینی تلقی می شود، اما اگر محدود شود، ارتباطات جهانی مغفول خواهد ماند.

* ضمانت اجرای نمونه سند چیست؟ چه تدابیری در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل شود که سند نمونه بر سرنوشت سایر اسناد برنامه نویسی کشورها تأثیر نمی گذارد؟

این سوال مهمی است و پاسخ به آن آسان نیست، اما کار خوبی که پس از طی مراحل مختلف این سند، پس از هزاران ساعت بحث انجام شد، تدوین سازوکار اجرایی سند بود.

نکته مهم نظارت بر اجرای صحیح سند نمونه و به روز رسانی این سند مطابق انتظار می باشد. از ابتدا تاکید شد که تمامی ارگان ها، امکانات و سازمان های قوای سه گانه موظف به اجرای سند الگو هستند. همه موظف به پیروی از آنها هستند و در این سازوکار و اجرا و کنترل مسئولیت دارند. همچنین مرکز الگو باید بر نظارت بر نواقص، نواقص، کنترل و اصلاح نواقص در دوره های 10 ساله پس از ابلاغ سند متمرکز شود.

نکته آخر اینکه شوراها و شوراها نمی توانند چالش ها و مشکلات کشور را حل کنند. آیین نامه باید اصلاح و بازنگری شود تا همه افراد جامعه و نهادهای ذیربط آن را رعایت کنند. این نیاز به اعتقاد درونی دارد. در اینجا معنویت به حل مشکل کمک می کند، زیرا انسان با اخلاق وقتی چیزی را می پذیرد، حتماً به آن می چسبد. البته این کافی نیست. بلکه باید یک سیستم نظارت قوی ایجاد شود. نظارت مستمر و تعامل جامعه و بررسی بازخورد سند مدل کلیدی است.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.