“قتل” در قانون – ایسنا

[ad_1]

جرم قتل، قتل انسان به دست انسان دیگر است و طبق قانون مجازات اسلامی قتل به سه قسم عمدی، عمدی و خطای محض تقسیم می شود.

به گزارش ایسنا، قتلی که قتل با عمد قبلی انجام شده باشد، ترور است اما شبه ترور یک درجه کمتر از ترور است. اگر انهدام انسان دیگری کاملا تصادفی و بدون قصد کشتن یا جراحت باشد، این مرگ در برخی کشورها به عنوان مرگ تصادفی (نه قتل) و در برخی دیگر از کشورها از جمله کشور ما قتل یک خطای محض (یا غیرعمد) است. ).

طبق قانون مجازات اسلامی، ترور به ترور و خطای محض تقسیم می شود.

* طبق ماده 290 قانون مجازات اسلامی در موارد زیر جرم عمدی محسوب می شود:
الف) اگر مرتکب با انجام کاری بخواهد نسبت به شخص یا اشخاص یا شخص یا گروه نامشخصی مرتکب جرم شود، در عمل جرم عمدی یا مشابه آن، اعم از اینکه مرتکب جرم یا مانند آن معمولاً موجب جرم شود. بودن یا نبودن.
ب- هرگاه مرتکب عمداً مرتکب عملی شود که معمولاً موجب جنایت و مانند آن می شود، حتی اگر قصد ارتکاب این جنایت و مانند آن را نداشته باشد، آگاه است که این عمل معمولاً موجب این جنایت یا مانند آن می شود.
ج ـ در صورتی که مجرم قصد ارتکاب جرم یا چیزی شبیه آن را نداشته باشد و آنچه مرتکب شده عموماً منجر به جرم یا مشابه آن در افراد عادی نشود ولی در مورد مرتکب به دلیل بیماری، ضعف، کهولت سن و یا هر حالت دیگر یا در نتیجه موقعیت خاص مکان یا زمان معمولاً موجب وقوع جرم یا مانند آن می شود، مشروط بر اینکه مجرم از وضعیت غیرعادی مجرم یا موقعیت خاص مکان یا زمان آگاه باشد.
د- هر گاه مجرم بدون قصد شخص یا گروه خاصی قصد ارتکاب جرم یا مانند آن را داشته باشد و در عمل جنایت عمدی یا مشابه آن باشد مانند بمب گذاری در اماکن عمومی.
تبصره 1 – در بند (ب) جهل و بی توجهی مرتکب باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات جرم عمدی است، مگر اینکه جرم صرفاً به دلیل حساسیت زیاد جراحت و حساسیت بیش از حد مجرم صورت گرفته باشد. محل جراحت اغلب ناشناخته است. در این صورت، اطلاعات و توجه مجرم باید نشان داده شود، در غیر این صورت، جرم عمدی ثابت نخواهد شد.
تبصره 2- در بند (ج) علم و توجه مجرم باید ثابت شود که عمل به طور کلی موجب ارتکاب جرم یا نظایر آن می شود و در صورت عدم اثبات جرم عمدی ثابت نمی شود.

قتل عمدی زمانی اتفاق می افتد که قاتل دقیقاً به قصد کشتن قربانی اقدام کند. حتی در مواردی که روح فعل فانی محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط مقتول از قبیل کهولت سن، از کارافتادگی، کودکی و… توانایی قتل، شخص مرتکب ترور شده است.

* طبق ماده 291 قانون مجازات اسلامی در موارد زیر جرم شبه عمدی محسوب می شود:
الف- در صورتی که مجرم قصد اقدام علیه مجرم را داشته باشد ولی قصد ارتکاب جرم و مانند آن را نداشته باشد و از مواردی که در تعریف جرایم عمدی گنجانده نشده باشد.
ب- در صورتی که مرتکب از اموری مانند ارتکاب جرم به این باور که موضوع رفتار او شیء، حیوان یا شخصی است که در مورد او جاری می‌شود، غافل باشد، خلاف آن ثابت می‌شود.
ج) هرگاه جرمی از طریق سوء رفتار واقع شود مشروط بر اینکه جرم یا مشابه آن واقع شده باشد در تعریف جرم عمدی منظور نمی شود.

* طبق ماده 292 قانون مجازات اسلامی در موارد زیر تخلف محض محسوب می شود:
“آ. خوابیدن و بیهوش شدن و غیره.
ب- او را نابالغ و دیوانه مرتکب کنید.
ج- جرمی که در آن مجرم قصد ارتکاب جرم علیه مرتکب را نداشته باشد و همچنین قصد اعتراض به جرمی که نسبت به او انجام شده باشد، مانند پرتاب تیر به قصد شکار و اصابت به شخص. .
تبصره: در مورد بندهای (الف) و (ج) اگر مرتکب آگاه باشد و متوجه شود که اعمال او معمولاً موجب جنایت علیه دیگری می شود، جرم عمدی محسوب می شود.

در این مورد قاتل اصلا هدف قرار نگرفته و مقتول به طور اتفاقی توسط قاتل در مسیر مرگ قرار می گیرد. مصداق سوء رفتار محض، برخورد تیر در موارد مختلف است; البته نوع دیگری از قتل به نام قتل هوس وجود دارد که در آن عمل قتل در اثر آزار جنسی قربانی صورت می گیرد. پدیده قتل هوس اغلب در بین مردان و قاتلان زنجیره ای رخ می دهد.

همچنین مطابق ماده 293 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه شخصی مرتکب جنایت عمدی شود ولی نتیجه عمل ارتکابی بیشتر از قصد او باشد، در صورت ارتکاب جرم مشمول تعریف جنایات عمدی نمی‌شود. جرایم عمدی کمتر و جرایم بیشتر «شبه عمد محسوب می شود مانند قطع انگشت و قطع انگشت یا فوت از آنچه قطع انگشت عمدی است و شبه عمد یا فوت».

طبق ماده 295 قانون مجازات اسلامی «هرگاه شخصی عملی را که انجام داده یا تعهد خاصی به موجب قانون بر او تحمیل شده است ترک کند و در نتیجه مرتکب جرم شود، در صورتی که قادر به ارتکاب آن عمل باشد، تخلف” نتیجه باید مستند باشد و قصد، شبه عمد یا اشتباه محض باشد، مانند اینکه مادر یا قابله ای که به کودک شیر می دهد شیر نمی دهد یا اینکه پزشک یا پرستار از انجام وظیفه قانونی خود دست بردارند. . “

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مؤلفه قانونی ترور در ماده 205 قانون مجازات اسلامی درج شده است و در ادامه حکم ترور به تفصیل بیان می شود.

مجازات اصلی ترور، انتقام است. اگر شاکی قاتل را ببخشد یا قصاص در غیر این صورت انجام نشود تعزیر می کند. مجازات شبه ترور و خطای کلی بر اساس شدت جرم قتل تعیین می شود.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.