قیمت دستگاه برش فلزات (3)

قیمت دستگاه برش فلزات
برش لیزر مس, دستگاه برش لیزر مس

از سوى دیگر با کاربرد تکنولوژى در عرصه هاى انرژى و الکترونیک و به دست آمدن سرچشمه هاى جدید انرژى و روشنایى مانند انرژى به دست آمده از فسیلها: (نفت) و (گاز) و انرژى برقى که گرما و روشنى را در زمستان و شبها براى آدمیان برآورده ساخت انسان توانست بر زمان چیرگى پیدا کند به این معنى که دیگر تاریکى شب و سرماى زمستان او را از تلاش باز نمى داشت. کشف سرچشمه هاى جدید انرژى فسیلى مانند: نفت و گاز پالایش و بیرون آوردن هزاران فرآورده نفتى که در صنایع دارویى پلاستیکى و نساجى مورد استفاده قرار مى گیرند نیاز به نیروگاه و پالایشگاه هاى بزرگ و بسیار آلوده ساز دارند و از آن روى که در جامعه صنعتى چنان ساختارهایى بنیاد گرفت به طور طبیعى آلایندگى محیط زیست و بویژه هوا را نیز با خویش به ارمغان آورد. در مَثَلْ فراورى کابلهاى مسى دستاورد آلوده کننده هایى چون بیرون آوردن تصفیه ذوب و شکل دادنى که در درون سیستم کارخانه اى انجام مى پذیرد است. چنین دگرگونى درونى تکنولوژى کم کم و در درازاى زمان انجام گرفته است نه به یک باره. در این برهه از سیر پیدائى تکنولوژى بود که آب با کمک تکنولوژى فلزات به درون خانه و کارخانه راه یافت.

برش لیزر مس

و نیز زیر ساختارهاى جامعه صنعتى در آن مرحله گنجایى و آمادگى جابه جایى کارخانه هاى آلوده کننده و بزرگ را به بیرون از جغرافیاى شهر نداشتند. اصل انبوهى و انباشتگى که یکى از اصول شش گانه حاکم بر این جامعه است یارى گر ادعاى ماست. چنانکه گذشت با مهندسى ژنتیک برنامه نویسى دوباره انسان و به دست گرفتن سرنوشت او نیز شناختِ پاره اى ازژنها با ویژگیها و کارکرد ویژه در زمینه رشد ایستادگى دگرگونى شکل آواز ویژگیهاى انسانى و توانایى مغزى و نیز دگرگونیهاى ژنتیکى که سبب دگرگونیهاى بنیادینى در انسان و نبات و… آنچه تا این جا بدان پرداخته شد سازندگى تکنولوژى در پیوند با محیط زیست تجلى بخشى وجود و تواناییهاى معرفتى انسان بود. با آغاز تکنولوژى صنعتى و کاربرد آن در عرصه هاى گوناگون جامعه بشرى در پیوند با محیط زیست با دشواریهاى فراوانى که هر یک ادامه حیات در چنان محیطى را بس دشوار و زیانبار مى ساخت دست به گریبان شد به گونه اى که تمامى توان و تلاش در جامعه هاى فراصنعتى براى سازمان دهى و بر طرف کردن این دشوارى و گرفتارى به کار گرفته شد. از دیگر مزایای برش لیزر مس می توان به کیفیت بالای لبه های برش خورده، ایجاد خلاقیت در طراحی و ساخت طرح ها و قطعات پیچیده اشاره کرد.

این ساختارهاى فراملى نسبت به کشورهایى که پایه هاى آن به شمار مى روند هیچ گونه نظام توتالیتر را بار نخواهند کرد اما نسبت به کشورهایى که در درون آن ساختار جاى ندارند و از دید اقتصادى و نظامى چندان توان مند نیستند گمان این که با نظام توتالیتر روبه رو شوند تا حدى عملى به نظر مى آید. این جریان پیامدهایى را نیز با خود به همراه آورد; از جمله: آسانى دستیابى به آب کاستن از مدیریت و چیرگى فردى در قسمت پخش و استفاده از سرچشمه هاى آن و افزایش مدیریت و چیرگى سیستمى آب. اما استفاده از مس مستلزم طراحی، برش و فرم دهی است. روش برش لیزر مس به این صورت است که با استفاده از لیزر نقاط تحت تابش به دمای ذوب یا تبخیر رسیده لذا مس برش میخورد. استفاده از دستگاه برش لیزر فلزات برای مس سبب میشود تا تقریبا هر طرحی را بتوانید برش دهید. استفاده از دستگاههای برش لیزر برای برش با دقت و باکیفیت قطعات فلزی از جمله …  Th is artic᠎le was wri tten by G SA  C on​te nt Gene ra​tor DEMO!

ساخت لوله و پروفیل جهت استفاده در ساخت لوازم ورزشی، مبلمان سازی و … به پیشنهاد Wilmsen و همکاران (b2009)، در تریاس بلوکهای ایران مرکزی با بیشترین احتمال جهت باختری- خاوری داشتهاند و بلوک لوت در روبروی نئوتتیس جای داشته است؛ اما بهباور Shafiei و همکاران (2009)، در کرتاسة پسین، فرورانش نئوتتیس به زیر بلوک لوت موازی پهنة سنندج-سیرجان رخ داده است. که معیار و ملاک پیوند و پذیرش اجتماعى بودند و نیز تنگناهاى ساختارى و جغرافیایى چون: محل و جاى کار شغل سرمایه و کار که در جامعه هاى صنعتى چیرگى داشتند و معیار پذیرش و پیوند اجتماعى را سامان مى دادند و مانع از آن مى شدند که رده کارگر پیوندهاى همسان تعادلى و دو سویه به جز پیوندها و بستگیهاى یک سویه کارى با آنها داشته باشند کم رنگ بى جلوه و بى اثر و فایده مى شوند و تا اندازه اى از بین مى روند. البته این سخن به معناى نادیده انگاشتن و چشم پوشى از فایده ها و بهره هاى زمین شناسى و دستاوردهاى مفیدى که از حفر معادن و جست و جو در ژرفاى زمین بهره جامعه بشرى گردیده است نیست. نکته آخر این که تکنولوژى در این مرحله آغازگر پیوند حیات اقتصادى جامعه ها و ملتها گردید و پدیده اى به نام (اقتصاد جهانى و بین المللى) را پایه ریزى کرد.

دستگاه برش لیزر مس

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد برش مس با لیزر لطفا به بازدید از وب سایت ما.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.