دنیای ۲۰۲۲ و ارزهای دیجیتال؛ ۱۲ جنگی که امسال باید منتظرش باشیم (2)

دنیای ۲۰۲۲ و ارزهای دیجیتال؛ ۱۲ جنگی که امسال باید منتظرش باشیم
ترازو دیجیتال

با این حال، اگر به میزان استفاده از ارز دیجیتال ملی برتر جهان، یعنی یوان دیجیتال چین نگاه کنیم و آن را با چیزی مثل تتر مقایسه کنیم، میبینیم که این ارز دیجیتال ملی در مقابل تتر هیچ حرفی برای گفتن ندارد. ترازو یکی از لوازم جانبی دیجیتال مورد نیاز هر خانه هوشمند است که می توانید آن را در 19kala خریداری کنید و با استفاده آن به تناسب اندام خود آگاهانه رسیدگی کنید. توجه داشته باشید در صورت نیاز به تعمیر ترازو دیجیتال و یا خرید قطعات به مراکزی که به طور تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند مراجعه نمایید تا از اصل بودن و کیفیت عملکرد پرسنل اطمینان خاطر کسب نمایید . در هنگام تغییر مرحله تغذیهای طی سنین 11، 24 و 42 روزگی (پایان آزمایش) نیز جوجهها به صورت انفرادی وزنکشی شدند. جیره غذایی در سه مرحله تغذیهای شامل، آغازین (از 1 تا 10روزگی)، رشد (از 11 تا 24 روزگی) و پایانی (از 25 تا 42 روزگی)، در اختیار جوجهها قرار گرفت. در ابتدای ورود جوجهها به داخل سالن پرورش، انفرادی وزنکشی شدند و جوجههای با وزن مشابه به صورت تصادفی در درون پنها به مساحت 1 متر مربع قرار گرفتند. طول و وزن نمونه­ها به ترتیب با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 01/0 میلی­متر و ترازو دیجیتال با دقت 01/0 گرم اندازه­گیری شد. Con᠎te᠎nt h᠎as been c᠎reat​ed  by GSA C on​tent Generato r DEMO!

ترازو دیجیتال

مدل آماری طرح: دادههای حاصل از مطالعه حاضر با استفاده از رویه GLM نرم افزاز آماری SAS (SAS Institute Inc., 2003) برای مدل ذیل تجزیه شدند. بر اساس دادههای شرکتهای سازنده، هر گرم محصول فیتاز حاصل از آسپرژیلوسنایجر و آسپرژیلوساوریزا تغییر ژنوتیپ یافته، به ترتیب حاوی 1000 و10000 واحد فعال آنزیمی بود که برحسب مقادیر توصیه شده کمپانیهای مربوطه، فیتاز حاصل از آسیرژیلوسنایجر و آسپرژیلوساوریزا تغییر ژنوتیپ یافته به ترتیب در مقادیر 50 و 5 گرم به هر 100 کیلوگرم جیره آزمایشی اضافه شدند. ذوق وسلیقهی کاربر و کشور سازنده است که منتهی به انتخاب محصول میگردد. برای مشاهده وزن خود کافی است روی این ترازو بایستید تا روشن شود؛ و پس از پایین آمدن شما ترازو به طور خودکار خاموش میشود. پس از کشتار، پرکنی، تخلیه دستگاه گوارش، وزن اجزای مختلف لاشه (ران، سینه، بال و پشت) توسط ترازوی دیجیتال (01/0± گرم) اندازهگیری و درصد اجزا لاشه محاسبه شد.

تمامی محصولاتی که در توزین سرویس ارائه می گردد دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد . حال با قرار گیری بر روی سطح ترازو وزن صحیح نشان داده می شود. آنها به افراد کمک می کنند تا وزن کم کنند، علائم نارسایی قلبی را کنترل کنند یا حتی مانند یک حرفه ای پخت کنند. وسیله ای که مقدار فشار وارد شده به سینی را با حسگرهای دقیق دریافت می کند و میزان آن فشار را در فرایندی استاندارد به عدد تبدیل می کند تا در صفحه نمایشگر نمایان شود. بر اساس نتایج، الگوی رشد در تمامی گونه­های مورد بررسی ایزومتریک و دامنه ضریب همبستگی میان نمونه-­ها به میزان 986/0-928/0 محاسبه شد که علاوه بر نمایش میزان بالای همبستگی رابطه بین طول و وزن، بازگوکننده مشابه بودن این نتایج با دیگر بررسی های انجام شده در خلیج فارس است. از اینرو میزان هر یک از آنزیمها بر اساس واحد فعال آنزیمی در هر کیلوگرم خوراک با هم مشابه (500 واحد فعال در هر کیلوگرم جیره) بود.

​This ᠎da ta h᠎as been ​do​ne wi᠎th the  help  of GSA Content G en᠎er at or D em᠎ov᠎er sion.

جیره غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای همه گروهها از نظر اجزا و ترکیب شیمیایی مشابه بود و تفاوت میان گروهها فقط در استفاده از نوع آنزیم فیتازی بود که به صورت سرک به جیره اضافه شده بودند. بیماریهای قلبی- عروقی، سکتههای قلبی و مغزی، فشار خون، دیابت نوع ۲، عوارض ریوی، بیماریهای کبد و صفراوی مانند سنگ کیسه صفرا، سیروز کبدی، نقرس، آرتروز مفاصل و برخی سرصانها مثل سرطان رحم از جمله عوارض و بیماریهای ناشی از چاقی هستند. نوع آنزیم 6- فیتاز، حاصل از قارچ آسپرژیلوسنایجر با نام تجاری ناتافوس (شرکت BASF آلمان) و فیتاز حاصل از قارچ آسپرژیلوساوریزا تغییر ژنوتیپ یافته با استفاده از ژنهای سیتروباکتربراکی با نام تجاریRonozym Hiphos (GT) (شرکتRoyal DSM هلند) مورد مقایسه قرار گرفتند. اگرچه محققین روی اثرات مفید آنزیم فیتاز در جیرههای با کمبود فسفر تأکید دارند ولی نتایج بررسیها نشان میدهد که استفاده از فیتاز به شکل سرک (over the top) در جیرههایی که بر اساس استانداردهای تغذیهای و بدون هیچگونه تغییری در مواد مغذی تنظیم شده است نیز میتواند با کاهش دادن اثرات زیانبار ضدتغذیهای فیتات، موجب بهبود شرایط اکولوژیک روده، هضم مواد خوراکی و در نهایت افزایش قابلیت استفاده از مواد مغذی جیره شود (2،20)، زیرا فیتات قادر است به برخی مواد مغذی مهم و آنزیمها در کانال گوارش متصل شده و به ترتیب مانع جذب و کاهش کارآیی آنها شود (13،1). ولی باید توجه داشت که به واسطه تفاوت خصوصیات فیزیکوشیمیایی میان منابع فیتاز، میزان کارآیی آنها در کانال گوارش حیوان یکسان نیست.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت ترازو دیجیتال وزن‌کشی.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.